ASENNUSOHJE (sivuja 5)
1. Esisuunnittelu
Lue huolella oheinen SunWatt cottage-power asennusohje, ennenkuin aloitat järjestelmän suunnittelua ja asentamista. Perehdy myös säätimen ja muiden oheistuotteiden asennusohjeisiin.

1.1 Järjestelmän osat ovat:

-aurinkopaneeli, joka muuttaa auringon valon tasasähköksi. Paneeliston kehittämä jännite ja virran voimakkuus riippuvat paneelien nimellistehosta, määrästä, kytkentäjärjestyksestä ja valon säteilyn voimakkuudesta; W/m ( katso kohdat 2.3, 2.5.4, 3.1).
-akku, johon varastoidaan aurinkopaneelista tullut virta. Akusta otetaan virtaa kulutuskojeiden käyttöön. Aurinkopaneelijärjestelmän ostaja ostaa turvallisuutta ja varmuutta. Tähän ei päästä valitsemalla järjestelmään pieni ja halvin akku (katso kohdat 2.2, 3.2).
-lataussäädin, joka estää akun ylivarauksen ja syväpurkauksen. Lataussäädin toimii ns. pääkeskuksena,
josta kulutuskojeet saavat virtansa (katso kohdat 2.1, 2.5.1-2.5.5). Asennuskotelo helpottaa asennustyötäsi ja se voidaan asentaa myös jälkikäteen (katso kohta 4.9).
- johdotus ja kulutuskojeet jotka ovat: lamput, radio, matkapuhelimet, johdot, pistorasijat,ym. (katso kohdat 2.4, 2.5.1).

1.2 Suunnittele johdotus aina niin, että pyrit minimoimaan johdin pituuksia. SunWatt cottage power järjestelmä toimii matalajännitteellä (12V), jolloin jännitehäviöt muodostuvat suuriksi, jos siirtomatkat ovat pitkiä (katso taulukot 2.4 T1 ja 2.4 T2).

1.3 Huolehdi, että olet täyttänyt takuutodistuksen ja lähettänyt sen SunWatt Oy:lle. Muista merkitä siihen tuotteiden mallit ja sarjanumerot sekä keneltä olet ostanut järjestelmän ja kuka sen on asentanut. Täytä myös oheislaitteista omat takuutodistukset ja lähetä ne SunWatt Oy:lle tai valmistajalle.

2. Järjestelmän asentaminen

2.1 Lataussäädin asennetaan sisälle, kuivaan tilaan n. 2m:n etäisyydelle akusta. Lue huolella
säädintä koskeva asennus ja käyttöohje.

2.2 Akku sijoitetaan sateelta ja kosteudelta suojattuun paikkaan, lataussäätimen välittömään lä-
heisyyteen. Jos asennat akun sisätiloihin hanki akulle kaasunpoistosarja, joka vie vapautuneet
kaasut ulos. (Muista ladata uusi akku aina yön yli 220V verkkolaturilla, sillä akku purkautuu varastoitaessa.)

2.3 Asenna aurinkopaneeli telineeseen ja teline paneeleineen valittuun paikkaan. Kiinnitä paneeli
telineineen niin lujasti, että se kestää mahdolliset tuuli- ja lumikuormat. Paneelin vaakatason
kallistuskulma vaihtelee vuodenajan mukaan, kevät ja kesän 30:stä syksyn ja talven 90 asteeseen. Käytä maakaapelia, jos joudut asentamaan paneelin maastoon (esim. rantaan).
Ilmansuunta, johon suuntaat paneelin, tulisi olla sektorilla, kaakko-lounas. Sijoita paneeli paikkaan, johon tulee eniten auringonvaloa. Vältä kiinteitä varjoja, sillä ne vähentävät paneelin tehoa.
Paneelin mukana tulee ”Uni-Solar Owner´s Manual & Installation Guide” eli käsikirja ja asennusohje. Ohjeen sivun 2 kuva 1 kohtaan ”Grounding Holes” tulisi liittää maadoitusjohto. Maadoitusjohdon tulisi olla riittävän paksua min 10 mm. Maadoitusjohto kiinnitetään paneelin mukana tulevalla ruuvilla ja prikalla paneelin kehykseen. Maadoitusjohto johdetaan maastoon ja sen tulisi olla maan alla metrin (1m) syvyydessä ja noin viiden (5m) metrin pituudella suojaamattomana.

2.4 Johdotus tapahtuu pääsääntöisesti 2*2,5mm johdolla. Johdotuksessa muista napaisuussääntö: plus(+) johtimena käytä aina parikaapelin punaista johdinta. Samanvärisillä kaapeleilla toinen johdin on yleensä merkitty juovalla.

Taulukko 2.4 T1
Johdinpaksuustaulukko (mm ) ja niissä kulkeva teho(W) lataussäätimeltä
koko matka kulutuskojeelle.

matka

1-20W 21-50W 51-100W

1-2m

2,5 2,5 2,5

3-4m

2,5 4 6

5-6m

2,5 4 6

7-8m

2,5 6 12

9-10m

2,5 6 12

Taulukko 2.4 T2
Johdinpaksuustaulukko (mm ) ja niissä kulkeva teho (W) aurinkopaneelilta
koko matka lataussäätimelle.

matka

32W 42W 64W 84W 128W

1-10m

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

11-20m

4 4 6 6 6

21-40m

-- -- 12 12 12

Taulukoissa 2.4 T1 ja 2.4 T2 huomioi, että saat 12 mm kaapelin yhdistämällä 2*(2*6mm ). Johdinten poikkipinnan suurentamisesta ei ole haittaa, muuta älä missään olosuhteissa käytä pienempää poikkipintaista kaapelia mitä edellä olevissa taulukoissa suositellaan. Taulokossa 2.4 T2 on huomioitavaa, että maastoasennuksissa tulisi käyttää säänkestävää maakaapelia.

2.4.1 Pistorasian liittimiin on merkitty niiden napaisuus, sekä +, että -. Kiinnitä pistorasia tukevasti seinään. Voit myös käyttää pistorasiaa jakorasiana, jatkamalla siitä toiselle kulutuskojeelle. Huomaa, että pistorasian kansi sopii vain yhdellä tavalla, eli isompi reikä on + puolella.

2.4.2 Jakorasian sisältä löydät kytkentäriman. Valitse + ja – paikat, joihin tuot virran ja samoista, joista haaroitat ne edelleen. Kytkentärima ei ole sähköisesti esikytketty. Älä sekoita johtimia keskenään. Muista aina napaisuussääntö.

2.4.3 Pistotulppaan kytketään kulutuskojeen johdin siten, että (+) johdin kiinnitetään paksumpaan pistotulpan piikkiin ja (-) johdin ohuempaan. Merkinnät löydät myös pistotulpan sisältä.

2.4.4 Linjakytkin asennetaan valaisimiin, jossa ei ole kytkintä. Poista kytkimestä ensin painikkeet, joiden alta paljastuvat nastat, joilla kytkin on rungossa kiinni. Napsauta kytkin irti rungosta ja ruuvaa kytkin tukevasti seinään. Vie johto kytkimelle ja edelleen kulutuskojeelle. Kuori vaippa johtimen päältä linjakytkimen kohdalta. Katkaise +johto ja liitä päät linjakytkimen kumpaankin päähän. –Johto kulkee ehjänä kytkimen vieritse rungon alla. Lovea kytkin-runkoon johdoille paikat ja napsauta runko ja painikkeet paikoilleen.

2.4.5 Käytä lataussäätimen ja akun välillä aina vakio johtoa, joka seuraa asennustarvikepakkauksessa. + johtimeen on valmiiksi asennettu 20A sulake sekä suojatut pika-akkukengät.

2.5 Järjestelmän kytkentä ja käyttöönotto

2.5.1 Liitä kulutusryhmien johtimet säätimeen, niille varattuihin paikkoihin (3 kpl ). Lue tarkem-
mat liitäntäohjeet säätimen asennus- ja käyttöohjeista.

2.5.2 Kytke akkujohto säätimeen ja akkukengät akkuun. Muista kytkeä tässä vaiheessa ilman 20A
sulaketta.

2.5.3 Liitä paneeleille menevä johto/johdot säätimeen. Lue tarkemmat ohjeet säätimen asennus- ja
käyttöohjeista.

2.5.4 Kytke nyt johdot aurinkopaneeliin. Muista, että valon osuessa paneeliin se tuottaa virtaa.
Peitä paneeli kytkennän ajaksi. Avaa paneelin kytkentäkotelo ja poista suojatulppa, käytä
asennustarvikepakkauksessa olevaa vedonpoistajaa johdon läpiviennin yhteydessä. Kytke johdot paneelia seuranneen ”Uni-Solar Owner´s Manual & Installation Guide” paneelin käsikirja ja asennusohjeen (sivu 3 kuva 2) kuvan osoittamien ruuviliitinten alle.
Sulje kytkentäkotelon kansi.

2.5.5 Tarkistettuasi vielä kertaalleen kaikki kytkennät voit kytkeä 20A akkusulakkeen. Toiminta
käynnistyy 5 minuutin kuluessa.
Nyt voit myös poistaa peitteen aurinkopaneelin päältä.

2.5.6 Nyt järjestelmäsi toimii, kun painat lataussäätimen on/off kytkimestä kevyesti, jolloin kuor-
mavalojen merkkivalot syttyvät. Tarkista myös paneelin lataustoiminta.

3. Järjestelmän hoito

3.1 Aurinkopaneeli
Pyyhi aurinkopaneeli kostealla rievulla keväällä ja syksyllä. Poista muina aikoina ilmaantunut lika, lumi tms. Jättäessäsi järjestelmän talveksi toimimaan, nosta paneeli 90 asteeseen, jotta talven aikana satanut lumi valuisi pois.

3.2 Akku
Irroita akkukengät navoista ja puhdista ne keväisin ja syksyisin hapettumista ja liasta. Irroita
ja puhdista 20A pääsulake myös. .Lisää tarvittaessa akkuvettä, akkulevyjen pitää olla jat-kuvasti veden peittämiä. Älä täytä liikaa. Nestetäyttöön käytä ainoastaan puhdistettua akkuvettä.
Muista myös heilautella akkua 1-2 kertaa vuodessa, jolloin akkulevyjen pintaan kertyneet kaasukuplat irtoavat ja haitallinen kaasu vapautuu. Kaasukuplat, jotka ovat kiinnittyneet akkulevyn pintaan, tuhoavat akkulevyjä, kun akkuvesi ei pääse suojaamaan niitä .
Jos jätät akun talveksi mökille varmista, että akku on täyteen varautunut ja olet eristänyt sen esim. styroksilla. Akku tuhoutuu, jos se talven aikana jäätyy. Jäätymisen seurauksena, kun paaneeli aktivoituu keväällä toimimaan, lataussäädin ei saa siirrettyä energiaa akkuun jolloin säädinkin saattaa vioittua korjauskelvottomaksi.

Takuu ei korvaa talvenaikana jäätyneitä akkuja, eikä sen seurauksena vioittuneita säätimiä.

Jos kuitenkin päätät jättää järjestelmän toimintaan talveksi, ohessa muutamia lukuja
avuksesi taulukosta 3.2 T3.

akun varaustila

25% 50% 75% 100%

jäätymispiste C

-10 -20 -30 -50
hapon tiheys g / cm

+20 C

1,13 1,18 1,23 1,28

+20 C

1,14 1,19 1,24 1,29

0 C

1,15 1,20 1,25 1,30

-10 C

1,16 1,21 1,26 1,31

happotiheys selviää akkuhappomittarilla.

TÄRKEÄÄ! TÄRKEÄÄ! TÄRKEÄÄ! TÄRKEÄÄ!

Jos purat järjestelmän talveksi, muista irroittaa paneeli lataussäätimestä. Älä jätä akkua mökille, vaan varastoi se talven yli kuivassa paikassa. Muista varata käyttämätöntä akkua n. kahden kuukauden välein, sillä akku purkautuu n. 1-2Ah vuorokaudessa ja vanha akku jopa enemmän. Lika akun pinnalla johtaa sähköä, joten likainen akku purkautuu huomattavasti nopeammin kuin puhdas akku.

4. Oheistuotteiden liittäminen järjestelmään

4.1 Solarmax-aurinkoa seuraava teline
Lue kääntölaitteen asennusohje. Kinnitä kääntölaite tukevasti ja ota sille käyttövirta säätimen
akkujohdosta tai, jos otat suoraan akusta, muista 16A sulake. Solarmax kuluttaa vain 0,6Ah vuorokaudessa ja seuraa aurinkoa koko sen kierrosajan. Solarmax lisää paneelitehoa kaksin- jopa kolminkertaiseksi. Iltahämärissä Solarmax siirtää paneelin odottamaan aamuaurinkoa.

4.2 Invertteri
Invertteri on laite, joka muuttaa akkuvirran vahvavirraksi. Invertterin välityksellä voit käyttää kotitalouskojeita, porakonetta, parranajokonetta tms. laitteita.
Lue invertterin asennusohje. Virta invertterille otetaan suoraan akulta. Muista, kun et käytä invertteriä, sammuta se, sillä muuten se vie turhaan arvokasta akkuvirtaa. Invertteriä seuraa aina käyttöohje, noudata sitä. Invertterin ja akun väliseen johtoon (muista paksuus) on aina asennettava sulake, joka välttämättä ei aina seuraa invertteriä hankittaessa.

4.3 Televisio
Yleisesti televisiolla on sisäänrakennettu invertti, joten virta sille otetaan suoraan akusta. Television tarkemmat tiedot löytyvät sen ohjekirjasta. Television sisällä joissain tapauksissa on suojasulake, mutta varmempaa olisi varustaa virtajohto 8A sulakkeella.

4.4 Radiot
Jos radiosi on 12V, niin voit ottaa virran suoraan pistorasiasta. 3V, 6V ja 9V:n radiot kytketään GSM sovitejohdolla ja virtamuuntimella. Valitse virtamuuntimesta radiollesi sopiva virta. Varmista virta radiota seuranneesta ohjekirjasta.

4.5 Matkapuhelimet
Kytke puhelimesi, käyttäen GSM sovitejohtoa ja puhelimen mukana tulleella 12V latausjohdolla. Suositeltavaa olisi varata puhelimelle oma kuormalinja mahdollisimman kauas lataussäätimestä jottei puhelin häiritsisi säätimen toimintaa eikä säädin puolestaan häiritsisi puhelimen.

4.6 Vesipumppu
Vesipumpun mukana seuraa tyyppikohtainen asennusohje. Pääsääntöisesti vesipumppu yhdistetään, joko säätimeen (muista, älä kuormita liikaa lataussäätimen kuormalinjaa) tai sulakkeen välityksellä akkuun. Varusta vesipumppu aina rikkasuodattimella. Suositeltavaa
olisi myös varustaa vesipumppu aina pääkytkimellä. Muista ottaa vesipumppu talveksi aina pois mökiltä ja varastoi se lämpimässä paikassa.

4.7 Mökkilämmittimet
Lue lämmittimen ohjeet ja muista myös paloturvallisuus. Lämmitin asennetaan n. 1-4m etäisyydelle akusta ja virtajohto varustetaan 16A sulakkeella.

4.8 Jääkaapit
Järjestelmään voidaan kytkeä 12V jääkaappi. Virta kaapille otetaan suoraan akusta ja virtajohto varustetaan 16A sulakkeella (muista johdin paksuus).

4.9 Asennuskotelo Asko-1000
Asennuskotelon voit asentaa kaikkiin SunWatt cottage-power 1206-1213 säätimiin. Asennuskotelon tehtävä on helpottaa kulutuskojeiden johdotusta säätimeltä kulutuskojeille. Toiseksi, asennuskotelo pitää omat 10A sulakkeet ulostulopiireissä. Muuttamalla sulake pystyasentoon linjan virta ei kulje lataussäätimen kautta, vaan tulee suoraan akusta ilman ali-jännitesuojaa.

4.10 Valaistus
Käytettäessä aurinkoadapteria, napaisuudella ei ole väliä. Nyrkkisääntönä kuitenkin pidetään, että kytke lampun pohjaan + ja kierteeseen -. Pienoisloistepolttimot edellyttävät ehdottomasti edellämainittua napaisuutta.
Suuremmille kuin 12V nimellisjänniteillä aurinkoadapteria ja pienoisloistepolttimoita ei saa käyttää. Käyttäessänne adapteria tai pienoisloistepolttimoita voitte valita minkä tahansa valaisimen, joka on varustettu normaalilla lampunkannalla eli E27 (ei kynttiläkantaisia valaisimia E14).

4.11 Tuulivoimageneraattori
Tuulivoimageneraattori kytketään aina suoraan akkuun ilman säädintä tai oman erikois-säätimen kautta. Tuulivoimageneraattoria ei koskaan saa yhdistää aurinkopaneelisäätimen kautta järjestelmään. Tuulivoimageneraattorin mukana seuraa aina seikkaperäiset asennus-
ja käyttöohjeet.

4.12 Polttomoottorigeneraattori
Polttomoottorigeneraattori yhdistetään aina suoraan akkuun. Varmista, että generaattorissasi on 12V ulostulo tai käytä akkulaturia akun latausta varten. Järjestelmää ei tarvitse purkaa latauksen aikana, mutta varmista, että olet asentanut säätimen ja akun väliseen akkujohtoon sekä muihin suoraan akkuun kytkettyihin laitteisiin sulakkeen.

SunWatt Oy
Vaskolantie 1
02510 Oitmäki

Puhelin 0400 790 334 (int. +358 400 790334)

Uusi kotisivu: www.harmaavesi.fi
Sähköposti sunwatt@co.inet.fi